Hotline: 0933007577

THANG MÁY TẢI HÀNG

Tải hàng giá rẻ 15m/phút

Tải hàng giá rẻ 15m/phút

Dùng tời kéo hàng, không có đối trọng
Tải hàng có người đi kèm  30m/phút (0.5m/s)

Tải hàng có người đi kèm 30m/phút (0.5m/s)

Thang máy tải hàng có người đi kèm được thiết kế như thang tải khách nhưng có tốc độ thấp hơn