Hotline: 0933007577

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

26/04/2016

Công ty cổ phần Kỹ thuật công trình EVEREST là doanh nghiệp chuyên thực hiện các công tác lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng, thiết bị nâng hạ và thang máy, hoạt động kinh doanh trong ngành xây dựng.

Đọc tiếp
CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

28/04/2016

Công ty cổ phần kỹ thuật công trình EVEREST tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đọc tiếp
CATALOGUE

CATALOGUE

28/04/2016

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Trình EVEREST chuyên lắp đặt thang máy với tính năng nổi trội, giá cả phù hợp

Đọc tiếp